foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Міська лікарня №1

Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомогиВ Тернопільській міській комунальній лікарні швидкої медичної допомоги відбулася медична рада

за підсумками роботи хірургічного відділення за 2015 рік

 

В Тернопільській міській комунальній лікарні швидкої медичної допомоги відбулася медична рада за підсумками роботи хірургічного відділення за 2015 рік. З доповідями виступили завідувач хірургічним відділенням, кандидат медичних наук Д.В. Осадчук, головний лікар закладу Я.Ф. Чайківський.

 

Зокрема, завідуючий відділенням відзначив, що хірургічне відділення забезпечує надання цілодобової висококваліфікованої спеціалізованої хірургічної допомоги хворим з гострою хірургічною патологією та госпіталізованими на планове лікування відповідно до стандартів якості лікування і обстеження, затверджених наказом МОЗ України №297 від 02.04.2012 р. «Про затвердження стандартів та клінічних протоколів надання медичної допомоги зі спеціальності «Хірургія»».

 

В 2015 році робота у  відділенні  проводилась  згідно нормативно-правових документів що регламентують роботу хірургічного відділення (плану  соціально - економічного  розвитку  лікарні,  рішень  медичних  рад, зауважень  та  побажань,  що  виникали  в  процесі  роботи, плану роботи завідувача відділенням та  згідно  матеріалів  акредитації, стандартів  якості надання допомоги,  наказів та  інструкцій  МОЗ України, УОЗ Тернопільської обласної державної адміністрації, Тернопільського міського відділу охорони здоров’я, наказами адміністрації Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги та положенням про хірургічне відділення).

 

За звітний період в хірургічному відділенні:

·        проліковано 2473 хворих; 

·        прооперовано 1780 хворих;

·        виконано 1929 операції (1904)

·        (1577 (82%) ургентних та 349 (18%) планових);

·        виконання ліжкодня – 106,7 %;

·        летальність – 0,15% .

 

За звітний період виконано 400 операцій з використанням лапароскопічних технологій. Проведено 306 операцій на жовчних шляхах. Зокрема, за звітний період здійснено 225 лапароскопічних холецитектомій  (218).

У відділенні впроваджено ендоскопічні ендолюмінальні  оперативні втручання (ЕРХПГ, ЕПСТ, БД, ЛЕ, Стентуваня позапечінкових проток) під рентгенконтролем та  відеоендоскопією.  Виконано 102 операції на позапечінкових жовчевих протоках при холедохолітіазі та пухлинних захворюваннях панкреато-біліарної зони.

За звітній період виконано 27 операція на шлунку та дванадцятипалій палій кишці, з них всі ургентні. В структурі нозологій переважає перфоративна виразка шлунка та ДПК(19). При цій патології в більшості випадків проводиться висічення виразкового дефекту з наступною пластикою, що є органозберігальною операцією. Варто відмітити, що в клініці виконано три операції  з приводу перфоративної виразки лапароскопічно.

Виконано 164 (165) герніопластик, з них 41 (25%) планова та 123 (75%) ургентних з приводу защемленої грижі. У 109 (66,4%) випадках проведено алогерніопластику. Проведено 5 лапароскопічних алогерніопластики методом ТАРР – метод малотравматичний та високо- ефективний, зменшує ліжкодень та скорочує термін післяопераційної реабілітації хворого. 20 алогерніопластик виконано методом sublay.

В клініці виконано 287 (345) апендектомій з них 84  (16) лапароскопічно, що значно більше в порівнянні із попереднім роком.

В відділенні проводиться активно робота по наданню хірургічної допомоги хворим з патологією щитоподібної залози - виконано 118 (118)операцій. Використовується інтраопераційна ідентифікація поворотних гортанних нервів за допомогою  електро-нейро стимуляції з інтраопераційною  фонографією, що дозволяє зменшити частоту інтраопераційної травматизації поворотних нервів. Оперативні втручання проводяться з використанням технології  LigaSure

У відділенні впроваджено ендовенозну лазерну коагуляцію (ЕВЛК) у лікуванні хворих із варикозною хворобою нижніх кінцівок, що значно зменшує величину операційної травми та прискорює реабілітацію пацієнтів. Таким методом прооперовано 56 пацієнтів. Виконано 91 (58) сафенектомії з приводу варикозної хвороби нижніх кінцівок, з них 29 – планових, 62 – ургентних з приводу гострого висхідного тромбофлебіту, що значно більше в порівнянні із попереднім роком.

Широко використовуються малоінвазивні методи в лікуванні доброякісної гіперплазії простати - виконано 95 (98) ТУР простати. Використовується метод транс-уретрального відеоасистованого електрогідравлічного дроблення каменів сечового міхура.

В клініці впроваджено, запатентовано та широко використовується методика степлерної гемороїдектомії з дезартеризацією та мукопексією. Даним методом виконано 91 (72) гемороїдектомію.

  Переваги методу:

·        Значно зменшує тривалість операції при збереженні необхідного радикалізму

·        Знижує інтенсивність больового синдрому після операції

·        Скорочує післяопераційний ліжкодень  

Кількість ендоскопічних електроексцизій поліпів в 2015 році:

 

Головний лікар закладу Я.Ф. Чайківський подякував колективу хірургічного відділення за високий професіоналізм, хороші показники роботи, розповів про фінансування галузі на 2016 рік, співпрацю з німецькими колегами, можливості стажування і підвищення кваліфікації для працівників хірургічного відділення.

 

Тож Ярослав Федорович наголосив на певних напрямках роботи в сфері медицини, де завдяки  власним силам і коштам, спонсорській допомозі та за кошти бюджету лікарні вдалося досягти певних успіхів і створити благоустрій для пацієнтів. Як зауважив Я.Ф. Чайківський, робота медицини - це не є робота якогось окремого медичного працівника. Це злагоджена робота цілого колективу. Тому особливо важливо, що хірургічний колектив, незважаючи на складний у фінансовому плані період, має вагомі здобутки і йому під силу виконання непростих завдань. Вже сьогодні забезпечується високий рівень надання медичних послуг з використанням сучасних технологій в абдомінальній, ендокринній хірургії, урології, впроваджуються нові види оперативних втручань в проктології, судинній хірургії, що дозволяє підвищити якість надання медичної допомоги а також скоротити післяопераційний ліжко-день.

Головний лікар розповів про вже наявні партнерські стосунки між українською та німецькою сторонами в галузі медицини. За словами Я.Ф. Чайківського, між Тернопільською міською комунальною лікарнею швидкої допомоги та Франкфуртською клінікою (Німеччина) укладені відповідні угоди про співпрацю. У цілому така співпраця надзвичайно корисна, адже наші лікарі в наступному році зможуть пройти стажування у Франкфуртській клініці та перейняти європейський рівень медицини.

«Хочу побажати вам успіхів та рівнятися на європейські стандарти надання медичної допомоги», - зазначив керівник закладу.