foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Міська лікарня №1

Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомогиЛабораторно-діагностичне відділення  ТМКЛШД

Вимірювальна клініко-діагностична лабораторія є структурним підрозділом  Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги, відповідає критеріям атестації і атестована МОЗ України на право проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду.

КДЛ проводить лабораторні дослідження при обстеженні пацієнтів поліклініки та стаціонарних відділів для встановлення діагнозу, контролю за ефективністю лікування та надання лабораторної інформації про стан здоров’я населення.

Штат клініко-діагностичної лабораторії укомплектований і забезпечений кваліфікованим персоналом. В відділі проводяться загально-клінічні , гематологічні, цитологічні , серологічні , біохімічні дослідження.

КДЛ забезпечена  напівавтоматичними аналізаторами марки Stat Fax 1904; 4500 для дослідження білкового, ліпідного, вуглеводневого обмінів, активності ферментів.

Освоєний і широко впроваджений імуноферментний метод визначення маркерів гепатитів В і С , гормонів щитоподібної залози , який має більшу аналітичну і діагностичну надійність.

Підвищується якість лабораторних досліджень шляхом систематичного проведення внутрішньолабораторного та міжлабораторного контролю якості. Відділ щорічно бере участь у Програмі міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань  “Клінічна біохімія в клінічній лабораторній діагностиці ”координатором якої є МОЗ України, Український Референс – центр з клінічної лабораторної діагностики та метрології.

 

Система якості вимірювальних робіт забезпечується організаційною структурою КДЛ , матеріально- технічними ресурсами , нормативною документацією , що регламентує вимоги до проведення лабораторних досліджень і контролю їх якості, належною кваліфікацією персоналу.